Романуша Володимир Олександрович

Romanusha Volodymyr

Доцент, кандидат фізико-математичних наук

Освіта  Слов’янський педагогічний інститут, 1975 р., спеціальність – математика і фізика;
кваліфікація –  вчитель математики та фізики СШ.
Вчений ступінь Кандидат фізико-математичних наук зі спеціальності 01.04.07 – Фізика твердого тіла.
Тема дисертації: «Ползучесть кристаллических аргона и метана».
Вчене звання Доцент кафедри електромеханічних систем.
Сфери наукових інтересів Тонка класифікація матеріалів, віброгрохоти
Викладає курси 1. Вища математика
2. Основні принципи виробництва, розподілу та споживання електроенергії
3. Теоретичні основи електротехніки
4. Моделювання і САПР
5. Релейний захист та автоматизація енергосистем
Публікації

Публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

1. Впровадження інноваційних технологій при модернізації малогабаритного камерного живильника / С.В. Ковалевський, В.О. Романуша // Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології і мехатроніка : освіта, наука і працевлаштування».  Харківський національний автомобільно-дорожній університет.  – Харків. – 2016. – С.118–120.

2. Влияние фазового и квантово-классического переходов на свойства твердого метана / В.А. Романуша, А.Ю. Захаров, А.В. Леонтьева, А.Ю. Прохоров // Вестник Новгородского государственного университета. Материалы Седьмой Международной конференции «Химическая термодинамика и кинетика».  Сер.: Технические науки. – 2017. – №5 (103). – С.12–19.

3. Quantum effects in cryocrystals in a wide temperature range / V.O. Romanusha, A. Leontieva, A. Prokhorov, V. Efimov // Fiz. Nizk. Temp. 45 (March 2019). Low Temp. Phys. 45, 260 (2019). – P. 301–309/ Режим доступу до ресурсу: https://doi.org/10.1063/1.5090038

4. Математична модель п’єзорезонансної коливальної системи на основі матрично-операторного метода /  Семенець Д.А., Романуша В.О., Кобилянський Б.Б., Нефьодова І.В. // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2019. –№ 46, 2019. – С. 25-32.

5. Використання матрично-операторного методу для дослідження товщинно-зсувних коливань кварцових резонаторів / Семенець Д.А., Васильчук Д.П. , Кобилянський Б.Б., Романуша В.О. // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. – Том 31 (70). – № 4, 2020. – С. 38-46.

Патенти:

1. Пат. Україна, МПК(2015.01). Фільтр / Романуша В.О., Чуйко В.А.; заявники і власники патенту Романуша В.О., Чуйко В.А. – № 102639; заявл. 12.05.2015; опубл. 10.11.2015; Бюл. №21.

2. Пат. Україна, МПК(2015.01). Привід електромеханічний / Романуша В.О., Чуйко В.А.; заявники і власники патенту Романуша В.О., Чуйко В.А. – №102640; заявл. 12.05.2015; опубл. 10.11.2015; Бюл. №21.

3. Пат. Україна, МПК(2016.01). Дисмембратор / Романуша В.О., Горб В.О., Жеребних С.М.; заявники і власники патенту Романуша В.О., Горб В.О., Жеребних С.М. – № 104485; заявл. 12.05.2015; опубл. 10.02.2016; Бюл. №3.

4. Пат. Україна, МПК(2016.01). Пружна муфта / Романуша В.О., Ковалевський С.В., Чуйко В.А., Данілюк Я.В.; заявник і власник патенту Укр. інж.-пед. акад. – № 112677; заявл. 21.06.2016; опубл. 26.12.2016; Бюл. №24.

5. Пат. Україна, МПК(2016.01). Затвор бункера / Романуша В.О., Ковалевський С.В., Чуйко В.А., Яковенко Є.М.; заявник і власник патенту Укр. інж.-пед. акад. – № 112678; заявл. 21.06.2016; опубл. 26.12.2016; Бюл. №24.

6. Пат. Україна, МПК(2017.01). Спосіб збагачення кам’яної солі / Романуша В.О., Залужна Г.В., Горб В.О., Ковалевський С.В.; заявник і власник патенту Укр. інж.-пед. акад. – № 121715; заявл. 03.07.2017; опубл. 11.12.2017; Бюл. №23.

7. Пат. Україна, МПК(2018). Муфта / Романуша В.О., Залужна Г.В., Чуйко В.А., Чаргазія Г.Г.; заявник і власник патенту Укр. інж.-пед. акад. – № 129516; заявл. 20.06.2018; опубл. 25.10.2018; Бюл. №20.

Участь у наукових проектах

1. Участь у виконанні НДР другої половини дня ФН 16-4 «Динамічний та силовий розрахунок механізмів складної структури» – керівник розділу (2016-2017 р.).

2. Участь у виконанні НДР другої половини дня ФН 17-5 «Розробка ізоморфної веб-програми для проведення науково практичних конференцій науковців та студентів в мережі Інтернет» (2017-2019 р.).

3. Участь у виконанні НДР другої половини дня ФН 20-9 «Дослідження індукції магнітного поля з метою нормалізації електромагнітного навантаження на виробничих об’єктах» (з 2020 р.).