Залужна Галина Володимирівна

Zaluzhna Halyna

Зав. кафедри, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Освіта  1. Донецький державний університет, 1984р.,
спеціальність – математика;
кваліфікація – математик, викладач.2. Українська інженерно-педагогічна академія, 2007р., спеціальність – педагогіка вищої школи;
кваліфікація – професіонал з педагогіки вищої школи.

3. Навчально-науковий професійно педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут), 2020р.,
спеціальність – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;

кваліфікація – магістр з електроенергетики.

Вчений ступінь Кандидат фізико-математичних наук зі спеціальності 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи.

Тема дисертації: «Математичне моделювання нестаціонарного переносу тепла в неоднорідному середовищі з використанням інтерлінації функцій».

Вчене звання
Сфери наукових інтересів Математичне моделювання та обчислювальні методи
Викладає курси 1. Вища математика
2. Графіка та візуалізація
3. Комп’ютерні технології в галузі
4. Статистичні методи контролю
5. Основи енерго та ресурсозбереження
Публікації Профіль в Scopus:
Профіль в Google Академія: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=r_NjDY0AAAAJ
Профіль ORCID: 0000-0003-4810-9737Публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science:

1. General Method for Constructing of the Exact Solution of the Problem for Non-Stationary Heat Conductivity Equation in the Complex Field / O.M. Lytvyn, G. Zalyzhna, I.Nefodova, I. Pershyna, O. Nechuiviter // 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies. Deggendorf, Germany, 16-18 September, 2020. – Р. 144–147. 

Публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

1. Сергієнко І. В. Аналіз обчислювальних можливостей інтерлінаційного методу скінченних елементів розв’язання нестаціонарної задачі теплопровідності / І.В. Сергієнко., О. М. Литвин, Л. С. Лобанова, Г. В. Залужна // Доповіді НАН України. – 2014. – № 3. – С. 43–50.

2. Lytvyn  O.N. The Numerical Implementation of the Linear Integro-Differential Equations Method for the Solution of Non-Stationary Heat Conduction Problem with Two Space Variables / I.V. Sergienko, O.N. Lytvyn, O.O. Lytvyn, V.I. Mezhuyev, L.S. Lobanova, G.V. Zalyzhna // Indian Journal of Science and Technology, Vol 8 (30),  November. – 2015. – P.1–7.

3. Берестовий А.М. Особенности изложения материала по теме «Космологическое красное смещение» / А.М. Берестовий, Г.В. Залужна // Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. праць. – Харків: ТОВ «Видавництво НТМТ». – №5(79). – 2016. – С. 25–34.

4. Владіміров Е.О. Компьютерное моделирование износа шарниров механизмов транспортных машин / Е.О. Владіміров, С.В. Ковалевський,  Г.В. Залужна // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : Збірник наукових праць. Краматорськ: ДДМА, 2017. – №1 (40). – С. 54–58.

5. Ковалевський С.В. Дослідження шарнірів реверсивного тертя машин промислового транспорту з метою підвищення їх довговічності / Е.О. Владіміров, С.В. Ковалевський, Г.В. Залужна // Науковий вісник Донбаської державної машинобудівної академії : Збірник наукових робіт. Краматорськ : ДДМА, 2017. – №2 (23Е). – С. 36–45.

6. Шляхи підвищення надійності та забезпечення швидкодії спрацювання запираючих пристроїв пнемотранспортних установок для належного захисту навколишнього середовища / С.В. Ковалевський, Г.В. Залужна //Машинобудування : Збірник наукових праць. Випуск 22. – Харків, УІПА, 2018. – С. 6–10.

7. Підвищення ефективності вивантаження сипкого матеріалу малогабаритними камерними живильниками/ С.В. Ковалевський,  Г.В. Залужна //Машинобудування : Збірник наукових праць. Випуск 23. – Харків, УІПА, 2019. – С. 6–12.

8. Онлайн диагностика внутренней изоляции линейных полимерных изоляторов / Є.Д. Кім, В.М. Таран, Г.В. Залужна // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Сер. : Енергетика: надійність та енергоефективність : зб. наук. пр. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. – № 29 (1354). – С. 81-86.

9. Розробка інформаційних відеороликів для рекламної кампанії закладу вищої освіти / Г.В. Залужна, І.В. Нефьодова // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Технічні науки. – Том 31 (70). – Ч.1. – № 3, 2020. – С. 109-114.

Монографії:

Kobylianskyi B.B. Improvement of personnel protection equipment in blasting operations in underground mine workings /B.B.Kobylianskyi, A.G.Mnukhin, G.V. Zalyzhna// Topical issues of resource-saving technologies in mineral mining and processing. Multi-authored monograph. – Petroșani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2018. – P. 250–269.

Патенти:

1. Пат. Україна, МПК(2017.01). Спосіб збагачення кам’яної солі / Романуша В.О., Залужна Г.В., Горб В.О., Ковалевський С.В.; заявник і власник патенту Укр. інж.-пед. акад. –№ 121715; заявл. 03.07.2017; опубл. 11.12.2017; Бюл. №23.

2. Пат. Україна, МПК(2018). Муфта / Романуша В.О., Залужна Г.В., Чуйко В.А., Чаргазія Г.Г.; заявник і власник патенту Укр. інж.-пед. акад. – № 129516; заявл. 20.06.2018; опубл. 25.10.2018; Бюл. №20.

3. Пат. Україна, МПК(2018.01). Спосіб контролю вмісту метану в шахтній атмосфері / Кобилянський Б.Б., Михальченко Г.Г., Залужна Г.В.; заявник і власник патенту Кобилянський Б.Б. – № 129257; заявл. 23.04.2018; опубл. 25.10.2018; Бюл. №20.