Нефьодова Інна Віталіївна

Nefodova Inna

Доцент, кандидат фізико-математичних наук

Освіта  Донецький державний університет, 1998 р., спеціальність: прикладна математика;
кваліфікація: математик.
Вчений ступінь Кандидат фізико-математичних наук зі спеціальності 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи.

Тема дисертації: «Вибір оптимальних базисних функцій та вузлів в методі скінченних елементів (прямокутні елементи) при математичному моделюванні розподілу тепла».

Вчене звання
Сфери наукових інтересів Математичне моделювання та обчислювальні методи
Викладає курси 1. Інформатика та комп’ютерні технології
2. Бази даних
3. Економіко-математичне моделювання економічних процесів
4. Алгоритмічні мови і програмування
5. Математичне моделювання систем і процесів
6.Системний аналіз
7. Комп’ютерні технології в офісі
Публікації Профіль в Google Академія:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=hVyTHw4AAAAJ
Профіль ORCID: 0000-0002-1645-7668

Публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science:

1. General Method for Constructing of the Exact Solution of the Problem for Non-Stationary Heat Conductivity Equation in the Complex Field / O.M. Lytvyn, G. Zalyzhna, I.Nefodova, I. Pershyna, O. Nechuiviter // 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies. Deggendorf, Germany, 16-18 September, 2020. – Р. 144–147. 

Публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

1. Литвин О.Н. Структура приближённого решения в методе конечных элементов (прямоугольные элементы) с использованием билинейных сплайнов и сплайн-интерлинации функции / О.Н. Литвин, И.В. Нефёдова // Научные ведомости БелГУ. Сер. Математика. Физика. – 2014. – №25 (196). – Вып. 37. – С. 128–137.

2. Ефективна довузівська підготовка – передумова успішного навчання у вузі/ Г.В. Залужна, І.В. Нефьодова // Гуманітаризація навчально-виховного процесу. Збірник наукових праць. – Слов’янськ: СДПУ, 2016. – С. 85–91.

3. Раскрываем ещё одну тайну вселенной / Берестовой А.М., Нефёдова И.В., Булгакова И.В. // Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». – 2017. – Вип. 10. – С. 13–18.

4. Програми автоматизації діагностики ймовірності банкрутства підприємства [Електронний ресурс] / І.В. Нефьодова, А.О. Якубчак // Адаптивне  управління: теорія  і практика. Серія «Економіка», 2018. – Вип. 5(10). – Режим доступу до ресурсу: https://amtp.org.ua/index.php/journal2/article/view/111/78

5. Математична модель п’єзорезонансної коливальної системи на основі матрично-операторного метода /
Д.П. Васильчук, Д.А. Семенець, В.О. Романуша,
Б.Б. Кобилянський, І.В. Нефьодова // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – 2019. – №2 (46). – С. 25–32.

6. Розробка інформаційних відеороликів для рекламної кампанії закладу вищої освіти / Г.В. Залужна, І.В. Нефьодова // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Технічні науки. – Том 31 (70). – Ч.1. – № 3, 2020. – С. 109-114.