Чикунов Павло Олександрович

Chykunov Pavlo 

Доцент, кандидат технічних наук.

Освіта 

1. Донецький національний технічний університет, 1997р.,
спеціальність – прикладна математика,
кваліфікація – інженер-програміст.

2. Українська інженерно-педагогічна академія, 2017р., спеціальність – Професійна освіта. Електротехніка та електромеханіка;
кваліфікація – інженер-електромеханік, викладач дисциплін в галузі електромеханіки та автоматизації виробництва.

3. Навчально-науковий професійно педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії  (м. Бахмут), 2020р.,
спеціальність – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
кваліфікація – магістр з електроенергетики.

Вчений ступінь Кандидат технічних наук зі спеціальності: 05.13.06 – Інформаційні технології.

Тема дисертації: «Інформаційна технологія дворівневої системи підтримки прийняття рішень при сезонному характері попиту».

Вчене звання Доцент
Сфери наукових інтересів
Викладає курси 1. Інформаційні технології в проектуванні сучасних систем управління
2. Мікропроцесори і мікроконтролери
3. Основи дистанційного навчання
4. Програмна інженерія
5. Комп’ютерна анімація в навчальному процесі
6. Проектування і програмування мікропроцесорних систем
7. Технології обробки, аналізу та захисту даних
Публікації Профіль в Google Академія:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=XvPrQoEAAAAJ
Профіль ORCID: 0000-0003-4959-7744

Публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science:

1. Nestoruk N.A., Chykunov P.O. Optimization of the Technology of Mastering Competence Complex For Professional Activity of Electromechanical Engineers // Наука і освіта. – 2017. – №10. – 133-138 (видання у НМВ Web of Science)

2. Model tools for mastering engineering experimentation / N.A. Nestoruk, V.V.Melnik, S. N.Zinoviev, P. O.Chykunov // Науковий вісник Національного гірничого університету, Дніпро. – 2018. – № 5 (167). C. – 167-173. doi: 10.29202/nvngu/2018-5/18 (видання у НМВ Scopus)

Публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

1. Чикунов П.А. Параметрическая идентификация и настройка динамической модели оперативного прогноза ассортимента продукции соледобывающего предприятия / П.А. Чикунов, О.А. Криводубский // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях. – Х.: НТУ «ХПІ», 2013. – №54 (1027). – С. 201-206. (друк. 9.12.2013)

2. Владіміров Е.О. Розкриття невизначеності вирішення задачі кінематики графічним способом при вивченні курсу теорії механізмів та машин / Е.О. Владіміров, Д.В. Гавва, П.О. Чикунов // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ», 2014. – №18 (1061). – С. 26-31.

3. Чикунов П. О. Метод побудови інформаційної технології системи підтримки прийняття рішень для багаторівневих підприємств з сезонною діяльністю / П. О. Чикунов, О. О. Криводубський // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології. – Х.: НТУ «ХПІ», 2014. – № 61 (1103). – С. 42–54.

4. Берестовой А.М. К методике изложения темы «Принцип эквивалентности» / А.М. Берестовой, П.А. Чикунов // Гуманізація навчально-виховного процесу: Збірник наукових праць. – 2017. – №84. – Слов’янськ: видання ДВНЗ. С. 33-44.

5. Берестовий В.М., Чикунов П.О. Особенности применения принципа Паули в экстремальных условиях вещества / Збірник наукових праць «Гуманізація навчально-виховного процесу» № 4 (90), Харків, ТОВ «Видавництво НТМТ», 2018. С.4-16.

6. Chykunov P. Optimization of the laboratory practice by means of information and communication technologies // Online Journal for Research and Education Special Issue 17 (S17: Engineering pedagogy unites), Baden, Austria – Dec. 2019, ISSN 2313-1640

Участь у наукових проектах

1. ФН-11-06 «Розробка і впровадження електронних навчальних ресурсів для забезпечення дисциплін циклів природничо-наукової, професійної та практичної підготовки у інженерів та інженерів-педагогів комп’ютерного профілю», відповідальний виконавець (рукопис закінчено 5.12.2013).

2. ФН-13-3 «Розробка математичної моделі системи підготовки прийняття рішень підприємства переробної промисловості», відповідальний виконавець (рукопис закінчено 2.12.2013).

3. Виконання НДР згідно договору по науково-дослідній частині №17-19 від 11.10.2017 р., керівник договору.

4. ФН-17-5 «Розробка ізоморфної веб-програми для проведення науково-практичних конференцій науковців та студентів в мережі Інтернет», керівник.

5. Дослідження індукції магнітного поля з метою нормалізації електромагнітного навантаження на виробничих об’єктах, виконавець