Пономарьов Петро Євгенович

Ponomarov Petro 

Доцент, кандидат технічних наук.

Освіта  Харківський політехнічний інститут, 1993 р., спеціальність: технологія електрохімічних виробництв, кваліфікація: інженер хімік-технолог.

Українська інженерно-педагогічна академія, 2020 р.,
спеціальність: Професійна освіта
спеціалізація: Енергетика
кваліфікація: професіонал в галузі енергетики, викладач дисциплін в галузі електроенергетики.

Вчений ступінь Кандидат технічних наук зі спеціальності 05.09.13 – Техніка сильних електричних та магнітних полів.

Тема дисертації: «Усовершенствование способа гидрофобизации изоляционной поверхности высоковольтного электроэнергетического оборудования».

Вчене звання
Сфери наукових інтересів
Викладає курси 1. Теорія та розрахунок параметрів режимів СЕП
2. Проектування елементів енергосистем
3. Проектування, дослідження та розрахунок режимів роботи електроенергетичної системи
4. Перехідні процеси в електроенергетичних системах
Публікації Публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

1. Особенности составления и корректировки карт уровней изоляции ВЛ и ОРУ для районов с промышленными загрязнениями в современных условиях / П.Є. Пономарьов // Енергетика та електрифікація. – 2013. –  № 5. – С. 62–66.

2. Влияние гидрофобизации изоляторов на распределение напряжения по их поверхности / П.Е. Пономарев, А.П. Пономарева // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Зб. наук. пр. Тематичний випуск:  Енергетика: надійність та енергоефективність. – Харків: НТУ “ХПІ”. – 2014. – №24 (1067). – С. 63–68.

3. Устранение повреждений полимерной изоляционной оболочки высоковольтных электрических аппаратов / П.Є. Пономарьов // Енергетика та електрифікація. – 2016. –  № 3. – С.51–55.

4. Особливості вибору елегазових вимикачів для діючих ВРП-330 кВ / П.Є. Пономарьов // Енергетика та електрифікація. – 2018. –  № 12(422). – С.11–24.

5. Вплив «гібридної» війни на проектні вимоги до будівництва повітряних ліній великої потужності на сході України / П.Є. Пономарьов // Енергетика та електрифікація. – 2019. – № 1(423). – С.11–13.

6. Аналіз втрат електроенергії при електропостачанні північної частини Луганської області / П.Є. Пономарьов // Енергетика та електрифікація. – 2020.

7. Контроль за працівниками підрядних організацій, що виконують роботи в електроустановках на підприємствах компанії Метінвест (погляд підрядника) / П.Є. Пономарьов // Енергетика та електрифікація. – 2020.

Участь у наукових проектах

1. Складання локальної карти рівнів ізоляції для ОРУ-110-330 кВ ЦИК Курахівської ТЕС (за дог. № 031109-4И23/4.2.10.38/Е від 03.11.2009) – відповідальний виконавець.

2. Випробування термодіффузіонного цинкового покриття для сталевих і чавунних виробів виробництваТОВ «АЗОВКАБЕЛЬДОНЕНЕРГО», Випробувальний центр державного підприємства “Науково-дослідний інститут високих напруг “ВЦ ДП «НДІВН»», за договором № 10/22 от 04.02.10 – відповідальний виконавець.

3. Випробування зразків дослідно-промислової партії кремнійорганічних герметиків «холодної вулканізації» виробництва ДНДІ «Еластик», ВЦ ДП «НДІВН», за дог. № 1/К від 18.01.11 – відповідальний виконавець.