Голопьоров Ігор Вікторович

Holoporov Ihor 

Доцент, кандидат технічних наук.

Освіта  Новочеркаський ордена Трудового Красного знамені політехнічний інститут імені Серго Ордженікидзе, 1986р.,
спеціальність: підємно- транспортні машини і устаткування;
кваліфікація: інженер-механік.
Вчений ступінь Кандидат технічних наук зі спеціальності 05.18.18 – Машини та агрегати харчової, мікробіологічної та фармацевтичної промисловості.

Тема дисертації: «Розробка методів розрахунку параметрів перевантажувальних пристроїв потоково-транспортних систем солепідприємств».

Вчене звання Доцент кафедри електроніки та комп’ютерних технологій систем управління.
Сфери наукових інтересів
Викладає курси 1. Інженерна та комп’ютерна графіка
2. Теоретична та прикладна механіка
Публікації Профіль в Google Академія:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=2E_18JYAAAAJ
Профіль ORCID: 0000-0003-3129-7663

Публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

1. Ковалевський С.В. Модернизация загрузочного клапана малогабаритного камерного насоса / С.В.Ковалевський, І.В. Голопьоров, В.М. Петруняк // Машинобудування :Збірник наукових праць, 2014. – №14. – С. 99–105.

2. Ковалевський С.В. Исследование радиальных нагрузок и моментов трения-скольжения в шарнирных системах машин промышленного транспорта / С.В. Ковалевський, І.В. Голопьоров, В.М. Петруняк // Машинобудування: Збірник наукових праць, 2015. – №15.– С. 12–18.

3. Ultrasoundin the determination cesium and cesium-137 in highly waters, brine and salt / О.М. Baklanov, І.V. Goloperov, О.О. Belova // Theoretical & Applied Science. – 2016. –V. 33.–№1. – P. 64-68.

4. Solving the problems of safetyin operation of saltex changers of nuclear power plants / О.М. Baklanov, L.V. Baklanova, І.V. Goloperov, О.О. Belova // ISJ Theoretical & Applied Science. Philadelphia, USA. – № 01 (57). – 2018. – Р. 253–259.

5. Solution to safe power problems. Ultrasound in receiving carotine cooked salt / О.М. Baklanov, L.V. Baklanova, І.V. Goloperov // ISJ Theoretical & Applied Science, 04 (72), 2019. – Р. 54-59.

6. Solution to the problem of safety of cooked salt. Ultrasound in the cleaning of cooked salt from impurities of arsenic, cadmium and copper / О.М. Baklanov, L.V. Baklanova, І.V. Goloperov // ISJ Theoretical & Applied Science, 04 (72), 2019. – Р. 85-91.

7.Improvement of safety of persons with preparability for oncological diseases / О.М. Baklanov, L.V. Baklanova, І.V. Goloperov // ISJ Theoretical & Applied Science. Section 9. Chemistry and chemical technology, 5(85), 2020. – Р. 138-146.

8. Resolution of the security of elderly people. Development of special salt mixture / О.М. Baklanov, L.V. Baklanova, І.V. Goloperov // ISJ Theoretical & Applied Science. Section 9. Chemistry and chemical technology, 5(85), 2020. – Р. 147-156.