Коломієць Валерій Віталійович

Kolomiiets Valerii 

Доцент, кандидат технічних наук.

Освіта  1. Дніпропетровський національний університет, 1986р.,
спеціальність: математика;
кваліфікація: математик, викладач.

2. Українська інженерно-педагогічна академія, 2014 р.,
спеціальність: управління навчальним закладом;
кваліфікація: керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання).

Вчений ступінь Кандидат технічних наук зі спеціальності 05.13.03 – Системи та процеси керування.

Тема дисертації: «Параметричний синтез електромеханічних систем з неаналітичними нелінійностями».

Вчене звання Доцент кафедри електромеханічних систем.
Сфери наукових інтересів Системи автоматизованого управління електромеханічних комплексів
Викладає курси 1. Інноваційні технології та управління ресурсами в галузі
2. Комп’ютерні технології навчання
3. Технології використання інформаційних ресурсів
4. Інтернет-технології
5. Оптимальне управління в електромеханічних системах
Публікації Профіль в Google Академія:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=cuu4K2IAAAAJ
Профіль ORCID: 0000-0002-9603-5675

Публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science:

1. Method of synthesis of closed-loop systems of active shielding magnetic field of power transmission lines / B.I. Kuznetsov, A.N.Turenko, T.B.Nikitina, A.V. Volo-shko, V.V. Kolomiets // Tekhnichna Elektrodynamika. – 2016. – № 4. – P. 8-10. (doi: 10.15407/techned2016.04.008)

2. Synthes of robust active shielding systems of magnetic field generated by group of high-voltage powe lines / B.I. Kuznetsov, T.B. Nikitina, V.V. Kolomiets, I.V. Bov-dyj, A.V. Voloshko, E.V. Vinichenko // Electrical Engineering & Electromechanics. – 2018. – №5. – P. 34-38. (doi: 10.20998/2074-272X.2018.5.06)

3. Improving of electromechanical servo systems accuracy / B.I. Kuznetsov, T.B. Nikitina, V.V. Kolomiets, I.V. Bov-dyj // Electrical Engineering & Electromechanics. – 2018. – №6. – P. 33-37. (doi: 10.20998/2074-272X.2018.6.04.)

Публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

1. Многокритериальная стохастическая оптимизация мультироем частиц анизотропийных регуляторов многомассовых электромеханических систем с параметрической неопределенностью / Б.И. Кузнецов, Т.Б. Никитина, В.В. Коломиец, В.В. Хоменко // Электротехнические и компьютерные системы. – 2015. – №19. – С. 37-40.

2. Измеритель магнитного потока системы диагностики электромагнитов / В.В Коломиец, С.Н. Лутай, Б.Б. Кобилянський // Вісник національного технічного університету «ХПІ». – 2015. – № 12(1121).  – С.134-135.

3. Устройство диагноститки электромагнитов / В.В Коломиец, С.Н. Лутай, Б.Б. Кобилянський // Вісник національного технічного університету «ХПІ». – 2015. – № 12(1121). – С.136-137.

4. Исследование влияния нелинейностей и вариации параметров объекта управления на динамические характеристики электромеханических следящих систем / Б.И. Кузнецов, Т.Б. Никитина, В.В. Коломиец, В.В. Хоменко // Вісник національного технічного університету «ХПІ». – 2015. – № 12 (1121). – С. 68-71.

5. Метод синтеза замкнутых систем активного экранирования магнитного поля воздушных линий электропередачи / Б.И. Кузнецов, А.Н. Туренко, Т.Б. Никитина, А.В. Волошко, В.В. Коломиец // Технічна електродинаміка. – 2016. – № 4. – С. 8-10.

6. Дослідження динамічних характеристик двомасової електромеханічної системи у різних режимах роботи /Б.І. Кузнецов, Т.Б. Нікітіна, В.В. Коломієць, В.В. Хоменко // Электротехнические и компьютерные системы. – 2016. – №22. – С. 44-48.

7. Багатокритеріальний синтез нелінійних робастних електромеханічних систем / Б.І. Кузнецов, Т.Б. Нікітіна, В.В. Коломієць, О.В. Волошко, Б.Б. Кобилянський // Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2017, 27 (1249). – С. 58-62.

8. Синтез систем активного экранирования магнитного поля одноцепных воздушных линий электропередачи с вертикальным расположением токопроводов с помощью одной компенсационной обмотки / Б.І. Кузнецов, Б.Б. Кобилянський, Т.Б. Нікітіна, В.В. Коломієць, О.В. Волошко // Електротехнічні та комп’ютерні системи. – № 25 (101). – 2017. – C. 402–408.

9. Кузнецов Б.І., Нікітіна Т.Б., Коломієць В.В., Бовдуй І.В., Кобилянський Б.Б. Електромеханічна слідкуюча система із анізотропійним регулятором. Сomputational problems of electrical engineering. Vol. 8, No. 2, 2018, Pp. 49-58.

10. Method of synthesis of nonlinear electromechanical servo systems / B.I. Kuznetsov, A.M. Turenko, T.B. Ni-kitina, I.V. Bovdui, V.V. Kolomiets // Works of the Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine. – Kyiv, 2019. – vol. 52. – P. 49-53.

11. Кузнецов Б.І., Нікітіна Т.Б., Коломієць В.В., Бовдуй І.В., Кобилянський Б.Б. Зниження магнітного поля повітряних леп із трикутним розташуванням проводів використовуючи активне екранування. Сomputational problems of electrical engineering. Vol. 9, No. 1, 2019, Pp. 5-13.

Участь у наукових проектах

1. Керівник НДР №16-09 / Д-127 / 16 від 21.03.2016 р.

«Трансфер методики розробки навчальних планів та програм на основі системної природничо-техніко-технологічної інтеграції знань для електромонтерів з використанням сучасних засобів електромеханіки»

2. Керівник НДР №16-12 / Д-130 /16 від 21.03.2016 р.

«Трансфер методики розробки навчальних планів та програм на основі системної природничо-техніко-технологічної інтеграції знань для працівників енергослужби з використанням сучасних електротехнічних засобів»

3. Керівник НДР №16-18 / (01-30) від 16.05.2016 р.

«Трансфер методики розробки навчальних планів та програм на основі системної природничо-техніко-технологічної інтеграції знань для фахівців електромеханічного профілю»

4. Керівник НДР №19-23 / (01-31) від 08.10.2019 р.

«Адаптація та передача методики розробки навчальних планів та програм дисциплін енергетичного та електромеханічного профілів»