Семенець Дмитро Анатолійович

Semenets Dmytro 

Доцент, кандидат технічних наук.

Освіта  Харківський інженерно-педагогічний інститут, 1993 р.,
спеціальність: електропривод і автоматизація промислових установок;
кваліфікація: інженер-електромеханік.
Вчений ступінь Кандидат технічних наук зі спеціальності: 05.12.13 – Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій.

Тема дисертації: «Керовані п’єзорезонансні пристрої на основі лінійного індукційно-динамічного модулятора»

Вчене звання
Сфери наукових інтересів
Викладає курси 1. Електричні методи та засоби вимірювання
2. Системи програмного керування електроприводами
3. Цифрова електроніка
4. Електроніка і мікросхемотехніка
Публікації Профіль в Google Академія:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=czA5IZgAAAAJ
Профіль ORCID: 0000-0002-7520-1996

Публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science:

1. Khutornenko S.V. Mathematical model of piezoelectric oscillating system with electrodes of variable nonlinear and constant linear air gap [Текст] / S. Khutornenko, O. Osadchuk, I. Osadchuk, D. Vasilchuk, D. Semenets, V. Lukin // Telecommunications and Radio Engineering: Begell House inc. – Volume 76, Issue 18, 2017. – С. 1639-1648.

2. Васильчук Д.П., Хуторненко С.В., Семенець Д.А., Кривенко С.С., Лукін В.В. Oscillation frequency of piezoelectric oscillating system with electrodes of hyperbolic and linear form in variable air gap. Conference proceedings: 2018 IEEE 38th International Conference on ELECTRONICS AND NANOTECHNOLOGY (ELNANO) April 24-26, 2018. Kyiv, Ukraine Р. 325–330.

3. Хуторненко С.В., Васильчук Д.П., Семенець Д.А., Осадчук А.В., Абрамова В.В. TSh Vibrations of Limited Size Plates of Rotated Y-cut Quartz with Development of Matrix-operation Method for Solving Equations. Conference proceedings: 2018 IEEE 17th International Conference on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (MMET) July 2-5, 2018. Kyiv, Ukraine. P. 346-349.

4. Хуторненко С.В., Осадчук Д., Васильчук Д.П., Семенець Д.А. Two-Dimensional Model of Quartz Resonator on Basis of Matrix-Operator Method. Telecommunications and Radio Engineering: Begell House inc. Volume 78, Issue 20, 2019. P. 1781-1794.

Патенти:

1. Патент UA 106327 Україна МПК G05D 23/19 Терморегулятор / [В.А. Чуйко, Д.А. Семенець, М.Я. Шевченко]. – № u2015 09601; заявл. 05.10.2015; опубл. 25.04.2016, Бюл.№ 8

2. Патент UA 112582 Україна МПК H03С 3/28 Керований кварцовий генератор з мостом віна / [Д.А. Семенець]. – № u 2016 05774; заявл. 30.05.2016; опубл. 26.12.2016, Бюл.№ 24

3. Патент UA 121935 Україна МПК G01R 23/15 Вимірювач частоти в електромережі / [Д.А. Семенець]. – № u 2017 05526; заявл. 06.06.2017; опубл. 26.12.2017, Бюл.№ 24

4. Патент UA 121942 Україна МПК H03H 9/205 П’єзоелектричний резонатор з керуванням частоти / [Д.А. Семенець]. – № u 2017 05571; заявл. 06.06.2017; опубл. 26.12.2017, Бюл.№ 24

5. Патент UA 129392 Україна МПК H03B 7/02 Різницевий керований кварцовий генератор / [Д.А. Семенець, М.Д. Семенець]. – № u 2018 05384; заявл. 15.05.2018; опубл. 25.10.2018, Бюл.№ 20

6. Патент UA 130239 Україна МПК H03H 9/17 П’єзоелектричний резонатор з керуванням частоти / [Д.А. Семенець, М.Д. Семенець]. – № u 2018 06947; заявл. 20.06.2018; опубл. 26.11.2018, Бюл.№ 22