Васильчук Дмитро Петрович

Vasylchuk Dmytro 

Старший викладач

Освіта  Українська інженерно-педагогічна академія, 2006 р.,
спеціальність – Професійне навчання. Електроніка, радіотехніка, електронна схемотехніка та зв’язок;
кваліфікація – інженер-електронік, педагог, дослідник в галузі радіоелектроніки.
Вчений ступінь
Вчене звання
Сфери наукових інтересів Математичне моделювання кварцових пристроїв
Викладає курси 1. Основи радіотехніки
2. Теоретичні основи електротехніки
3. Теорія автоматичного управління
4. Системи електрорадіозв’язку
Публікації Профіль в Google Академія:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=B-lv_kUAAAAJ
Профіль ORCID: 0000-0002-7856-2252

Публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science:

1. Khutornenko S. Mathematical model of the piezoelectric oscillation system with  the electrode of hyperbolic form in air gap / S.V. Khutornenko, S.S. Krivenko, V.V. Lukin, D.A. Semenets, D.P. Vasilchuk // Conference proceedings: IEEE 37th International Conference on ELECTRONICS and NANOTECHNOLOGY (ELNANO), April 18 – 20, 2017.Kyiv, Ukraine C.475 – 480.

2. Khutornenko S.V. Mathematical model of piezoelectric oscillating system with electrodes of variable nonlinear and constant linear air gap [Текст] / S. Khutornenko, O. Osadchuk, I. Osadchuk, D. Vasilchuk, D. Semenets, V. Lukin // Telecommunications and Radio Engineering: Begell House inc. – Volume 76, Issue 18, 2017. – С. 1639-1648

3. Khutornenko S.V. Oscillation frequency of piezoelectric oscillating system with electrodes of hyperbolic and linear form in variable air gap [Текст] / S.V. Khutornenko, V.V. Lukin, S.S. Krivenko, D.P. Vasilchuk, D.A. Semenets // Conference proceedings: IEEE 38th International Conference on ELECTRONICS AND NANOTECHNOLOGY (ELNANO) April 24-26, 2018 Kyiv, Ukraine/ – С.325 – 330.

4. Khutornenko S. TSh Vibrationsof Limited Size Platesof Rotated Y-cut Quartzwith Development of Matrix-operation Method for Solving Equations [Текст] / S.V. Khutornenko, A.V. Osadchuk, D.P. Vasilchuk, D.A. Semenets, V.V. Abramova // Conference proceedings : 2018 IEEE 17th International Conferenceon Mathematical Methodsin Electromagnetic Theory (MMET) July 2-5, 2018 Kyiv, Ukraine. – P.346-349.

5. Khutornenko S.V. Two-Dimensional Model of Quartz Resonator on Basis of Matrix-Operator Method  [Текст] / S. Khutornenko, O. Osadchuk, D. Vasilchuk, D. Semenets, // Telecommunications and Radio Engineering: Begell House inc. – Volume 79, Issue 20, 2019. – P. 1781-1794.

Публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

1. Васильчук Д.П. Керування частотою п’єзорезонансної коливальної системи. Градієнтом поля збудження. / С.В. Хуторненко, Семенець Д.А. // Наука і техніка повітряних сил збройних сил України. – Харків: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба., 2014. – №4(17), 2014. – С. 56-59.

2. Васильчук Д.П. Математична модель коливань п’єзоелемента на основі матрично-операторного метода / Хуторненко С.В., Семенець Д.А., Комолов В.М., Васильчук Д.П.// Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – Харків: Національний аерокосмічний університет «ХАИ», 2016. – №2(76).–С26-31.

3. Васильчук Д.П. Математична модель п’єзорезонансної коливальної системи на основі матрично-операторного метода / Семенець Д.А., Романуша В.О., Кобилянський Б.Б., Нефьодова І.В. // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2019. –№ 46, 2019. – . С. 25-32.

3. Використання матрично-операторного методу для дослідження товщинно-зсувних коливань кварцових резонаторів / Семенець Д.А., Д.П. Васильчук, Кобилянський Б.Б., Романуша В.О. // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. – Том 31 (70). – № 4, 2020. – С. 38-46.

Патенти:

1. Патент UA 90271 Україна МПК H03С 3/00 Керований кварцовий генератор / [С. В. Хуторненко, Д.П. Васильчук Д.А. Семенець]. – № u201308946; заявл. 16.07.2013; опубл. 26.05.2014, бюл. № 10/2014.

2. Патент UA103015 МПК H03B 5/32 Кварцовий осциляторний генератор з управлінням частоти / [С. В. Хуторненко, Д.П. Васильчук Д.А. Семенець]. – № u201506155; заявл. 22.06.2015; опубл. 25.11.2015, бюл. № 22/2015.

3. Патент UA 101928 МПК H03H 9/00 П’єзоелектричний резонатор з керуванням частоти / [С. В. Хуторненко, Д.П. Васильчук Д.А. Семенець]. – №u201502872; заявл. 30.03.2015; опубл. 12.10.2015, бюл. № 19/2015.

4. Патент UA102677 МПК H03B 5/00 Термокомпенсований кварцовий генератор з керованим п’єзорезонатором / [С. В. Хуторненко, Д.П. Васильчук Д.А. Семенець]. – № u201505116; заявл. 25.05.2015; опубл. 10.11.2015, бюл. № 21/2015.

5. Патент UA 113289 МПК H01L 41/08 Вимірювальній перетворювач з частотним п’єзорезонансним датчиком / [М.Д. Семенець С. В. Хуторненко, Д.П. Васильчук]. – № u201606693; заявл. 21.06.2016; 25.01.2017, бюл. № 2/2017.