Хуторненко Сергій Володимирович

Khutornenko Serhii

Кандидат технічних наук, доцент

Освіта  Харківський авіаційний інститут ім. М.Є. Жуковського, 1987,
спеціальність: конструювання та виробництво радіоапаратури,
кваліфікація: інженер-конструктор-технолог радіоапаратури.
Вчений ступінь Кандидат технічних наук зі спеціальності 05.12.13 – Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій.
Тема дисертації: «Экспериментальное определение статической емкости пьезокварцевых резонаторов методом Q-метра».
Вчене звання Доцент кафедри автоматики і радіоелектроніки.
Сфери наукових інтересів
Викладає курси 1. Основи радіотехніки.
2. Пристрої автоматики та систем управління.
3. Системи електрорадіозв’язку.
Публікації Профіль в Google Академія:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=VI_k-9IAAAAJ&hl=ua
Профіль ORCID: 0000-0002-5585-0534

Публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science:

1. Khutornenko S. Mathematical model of the piezoelectric oscillation system with the electrode of hyperbolic form in air gap / S.V. Khutornenko, S.S. Krivenko, V.V. Lukin, D.A. Semenets, D.P. Vasilchuk // Conference proceedings: IEEE 37th International Conference on ELECTRONICS and NANOTECHNOLOGY (ELNANO), April 18-20, 2017. Kyiv, Ukraine. – C. 475 – 480.

2. Khutornenko S.V. Mathematical model of piezoelectric oscillating system with electrodes of variable nonlinear and constant linear air gap [Текст] / S. Khutornenko, O. Osadchuk, I. Osadchuk, D. Vasilchuk, D. Semenets, V. Lukin // Telecommunications and Radio Engineering: Begell House inc. – Volume 76, Issue 18, 2017. – С. 1639–1648.

3. Khutornenko S.V. Oscillation frequency of piezoelectric oscillating system with electrodes of hyperbolic and linear form in variable air gap [Текст] / S.V. Khutornenko, V.V. Lukin, S.S. Krivenko, D.P. Vasilchuk, D.A. Semenets // Conference proceedings: IEEE 38th International Conference on ELECTRONICS AND NANOTECHNOLOGY (ELNANO) April 24-26, 2018 Kyiv, Ukraine. – С. 325–330.

4. Khutornenko S. TSh Vibrationsof Limited Size Platesof Rotated Y-cut Quartzwith Development of Matrix-operation Method for Solving Equations [Текст] / S.V. Khutornenko, A.V. Osadchuk, D.P. Vasilchuk, D.A. Semenets, V.V. Abramova // Conference proceedings : 2018 IEEE 17th International Conferenceon Mathematical Methodsin Electromagnetic Theory (MMET) July 2-5, 2018 Kyiv, Ukraine. – P.346–349.

5. Khutornenko S.V. Two-Dimensional Model of Quartz Resonator on Basis of Matrix-Operator Method  [Текст] / S. Khutornenko, O. Osadchuk, D. Vasilchuk, D. Semenets, // Telecommunications and Radio Engineering: Begell House inc. – Volume 79, Issue 20, 2019. – P. 1781–1794.

Авторські свідоцтва та патенти:

1. Патент UA103015 МПК H03B 5/32
Кварцовий осциляторний генератор з управлінням частоти / [С. В. Хуторненко, Д.П. Васильчук Д.А. Семенець]. – № u201506155; заявл. 22.06.2015; опубл. 25.11.2015, бюл. № 22/2015.

2. ПатентUA 101928 МПК H03H 9/00
П’єзоелектричний резонатор з керуванням частоти / [С. В. Хуторненко, Д.П. Васильчук Д.А. Семенець]. – №u201502872;заявл. 30.03.2015; опубл. 12.10.2015, бюл. № 19/2015.

3. Патент UA102677 МПК H03B 5/00
Термокомпенсований кварцовий генератор з керованим п’єзорезонатором / [С. В. Хуторненко, Д.П. Васильчук Д.А. Семенець]. – № u201505116; заявл. 25.05.2015; опубл. 10.11.2015, бюл. № 21/2015.

4. Патент UA 106325 Україна МПКH02P 1/28
Пристрій плавного пуску та регулятор потужності / [Д.А. Семенець, С.В. Хуторненко]. – № u2015 09598; заявл. 05.10.2015; опубл. 25.04.2016, Бюл.№ 8.

5. Патент UA 113289 МПК H01L 41/08
Вимірювальній перетворювач з частотним п’єзорезонансним датчиком / [М.Д. Семенець С. В. Хуторненко, Д.П. Васильчук]. – № u201606693; заявл. 21.06.2016; 25.01.2017, бюл. № 2/2017.

6. Пристрій для зменшення візуальної помітності літальних апаратів Калужинов І.В., Хуторненко С.В. / Патент на корисну модель, UA 123694, бюл №5, 2018.

7. Пристрій для зменшення візуальної помітності літальних апаратів Калужинов І.В., Хуторненко С.В. / Патент на корисну модель, UA 123981, бюл №5, 2018.