Опитування за осінній семестр

        Студенти нашої кафедри, нам важливо знати Вашу думку щодо навчання за відповідною освітньою програмою!

     Якщо ви студенти спеціальності 015 Професійна освіта (Цифрові технології) або 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології), оберіть посилання що наведено нижче.
Анкетування здобувачів вищої освіти щодо освітньої програми спеціальності 015 Професійна освіта (Цифрові технології) або 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

     Результати опитування першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

     Результати опитування другого (магістерського) рівня вищої освіти

     Якщо ви студенти спеціальності 015 Професійна освіта (Електроніка, метрологія та радіо- телекомунікації) або 015 Професійна освіта (Електроніка, радіотехніка та телекомунікації), оберіть посилання що наведено нижче.
Анкетування здобувачів вищої освіти щодо освітньої програми спеціальності 015 Професійна освіта (Електроніка, метрологія та радіо- телекомунікації) або 015 Професійна освіта (Електроніка, радіотехніка та телекомунікації)

     Результати опитування першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

   Якщо ви студенти спеціальності 015 Професійна освіта (Енергетика, електротехніка та електромеханіка) або 015 Професійна освіта (Електротехніка та електромеханіка), оберіть посилання що наведено нижче.
Анкетування здобувачів вищої освіти щодо освітньої програми спеціальності 015 Професійна освіта (Енергетика, електротехніка та електромеханіка) або 015 Професійна освіта (Електротехніка та електромеханіка)

     Результати опитування першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

     Результати опитування другого (магістерського) рівня вищої освіти

      Якщо ви студенти спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, оберіть посилання що наведено нижче.
Анкетування здобувачів вищої освіти щодо освітньої програми спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

     Результати опитування першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

     Результати опитування другого (магістерського) рівня вищої освіти

      Якщо ви студенти спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, оберіть посилання що наведено нижче.
Анкетування здобувачів вищої освіти щодо освітньої програми спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

     Результати опитування першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Анкетування анонімне. Ваші відповіді будуть використані для удосконалення системи якості освіти.

     Витяг з протоколу засідання кафедри щодо результатів опитування