Коротко про вступ

Більш детальну (а іноді і більш нову) інформацію можна отримати на офіційному сайті УІПА в розділі “Абітурієнт”. Правила прийому доступні за посиланням.

Освітньо – кваліфікаційні рівні: бакалавр, магістр.

Форми навчання: очна, заочна.

Навчання проводиться на бюджетній та на контрактній основах.

Молодші фахівці з спорідненими спеціальностями можуть надійти на прискорену форму навчання, термін навчання на якій 2 роки на денному та заочному навчанні.

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗА ЯКИМИ ОГОЛОШУЄТЬСЯ ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Денна форма навчання на базі ПЗСО (11 класів, ПТУ)

015.06

Професійна освіта (Електроніка, радіотехніка та телекомунікації)

015.08

Професійна освіта (Енергетика)

015.10

Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

015.20

Професійна освіта (Транспорт)

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Заочна форма навчання на базі ПЗСО (11 класів, ПТУ)

015.07

Професійна освіта (Електротехніка та електромеханіка)

015.10

Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

Денна форма навчання на базі ОКР «Молодший спеціаліст»

015.06

Професійна освіта (Електроніка, радіотехніка та телекомунікації)

015.08

Професійна освіта (Енергетика)

015.10

Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Заочна форма навчання на базі ОКР «Молодший спеціаліст»

015.06

Професійна освіта (Електроніка, радіотехніка та телекомунікації)

015.07

Професійна освіта (Електротехніка та електромеханіка)

015.10

Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

015.20

Професійна освіта (Транспорт)

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Денна форма навчання

015.10

Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Спеціалізація «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»

Заочна форма навчання

015.10

Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

015.20

Професійна освіта (Транспорт)

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Спеціалізація «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Спеціалізація «Енергетика»

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ У СЕРТИФІКАТІ Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів) для вступників на основі
ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Спеціальності (спеціалізації ), (освітні програми) підготовки ступеня бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів).
Мінімальна кількусть балів для допуску до участі в конкурсі для усіх конкурсних предметів дорівнює 100 балам

Назва

Код

Професійна освіта (Електроніка, радіотехніка та телекомунікації)

015.06

Українська мова і література
Математика
Історія України або фізика
Професійна освіта (Електротехніка та електромеханіка)

015.07

Українська мова і література
Математика
Історія України або географія
Професійна освіта (Енергетика)

015.08

Українська мова і література
Математика
Фізика або Історія України
Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

015.10

Українська мова і література
Математика
Фізика або іноземна мова
Професійна освіта (Транспорт)

015.20

Українська мова і література
Історія України
Фізика або географія
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141

Українська мова і література
Математика
Фізика або іноземна мова