Спеціальності

Спеціальність 015.10 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)
Освітньо-професійна програма: «Професійна освіта. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні»

Кваліфікація: професіонал в галузі комп’ютерних технології, викладач дисциплін в галузі комп’ютерних технології.
За фахом здійснюється підготовка за освітньо-кваліфікаційними рівнямі:

Бакалавр (повна вища освіта):
денна форма навчання — 4 роки,
заочна форма навчання — 5 років.

Магістр:
денна форма навчання — 1,5 року,
заочна форма навчання — 1,5 року.

Випускник даного профілю может працювати:

– інженерами-програмістами в проектних, конструкторcькіх бюро, в науково-дослідних інститутах, в банках, страхових компаніях, в електронних офісах фірм;
– розробниками комп’ютерних систем в різних галузях народного господарства (в промисловості, на транспорті, в сільському господарстві, в соціальній сфері);
– викладачем інформатики та інших комп’ютерних дисциплін в профтехучилищах, коледжах, технікумах;
– займати інші посади за технологічним и педагогічном напрямком в області комп’ютерних технологій.

Спеціальність 015.20 Професійна освіта (Транспорт)
Освітньо-професійна програма: «Професійна освіта. Промисловий транспорт»

Кваліфікація: професіонал в галузі промислового транспорту, викладач дисциплін в галузі промислового транспорту.
За фахом здійснюється підготовка за освітньо-кваліфікаційними рівнямі:

Бакалавр (повна вища освіта):
денна форма навчання — 4 роки,
заочна форма навчання — 5 років.

Магістр:
денна форма навчання — 1,5 року,
заочна форма навчання — 1,5 року.

Випускник даного профілю может працювати:

– викладачем загальноінженерних і спеціальних дисциплін в галузі машинобудування в навчальних закладах різного рівня акредитації;
– інженером по експлуатації і ремонту транспортних машин на промислових підприємствах;
– інженером з діагностики технічного стану машинного парку;
– фахівцем в конструкторських бюро і науково-проектних інститутах, діяльність яких пов’язана з машинобудуванням;
– займати інші посади за технологічним і педагогічним напрямком в області машинобудування.

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Освітньо-професійна програма: «Електроенергетика»

Кваліфікація: магістр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, спеціалізація «Електроенергетика».
За фахом здійснюється підготовка за освітньо-кваліфікаційними рівнямі:

Бакалавр (повна вища освіта):
денна форма навчання — 4 роки,
заочна форма навчання — 5 років.

Магістр:
денна форма навчання — 1,5 року,
заочна форма навчання — 1,5 року.

Випускник даного профілю может працювати:

– інженером-дослідником;
– інженером-конструктором;
– інженером-енергетиком;
– диспетчером об’єднаного диспетчерського управління енергосистеми;
– інженером з експлуатації протиаварійної автоматики;
– інженером з режимів оперативно-диспетчерської служби;
– інженером з релейного захисту і електроавтоматики;
– інженером із засобів диспетчерського і технологічного керування;
– інженером служби ліній енергопідприємства;
– інженером служби підстанцій;
– інженером служби розподільних мереж;
– інженером з налагодження й випробувань,
– інженером з керування й обслуговування систем,
– інженером з організації експлуатації та ремонту,
– інженером із впровадження нової техніки й технології;
– інженером з налагодження, удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж.

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Освітньо-професійна програма: «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»

Кваліфікація: магістр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, спеціалізація «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод».
За фахом здійснюється підготовка за освітньо-кваліфікаційними рівнямі:

Бакалавр (повна вища освіта):
денна форма навчання — 4 роки,
заочна форма навчання — 5 років.

Магістр:
денна форма навчання — 1,5 року,
заочна форма навчання — 1,5 року.

Випускник даного профілю может працювати:

– інженером-дослідником;
– інженером-конструктором систем управління електроприводами;
– інженером із впровадження нової техніки й технології;
– інженером-електромеханіком в сфері монтажу, ремонту і обслуговування промислових електромеханічних систем;
– інженером-проектувальником систем управління і автоматизації, робототехнічних комплексів;
– займати інші посади з технічного напрямку в області автоматизованих систем управління на промислових підприємствах, науково-дослідних, проектних і конструкторських організаціях.