Спеціальності

Спеціальність 015.06 Професійна освіта (Електроніка, радіотехніка та телекомунікації)
Освітньо-професійна програма: «Професійна освіта. Електроніка»

За фахом здійснюється підготовка за освітньо-кваліфікаційними рівнямі:

Бакалавр (повна вища освіта):
денна форма навчання — 4 роки,
заочна форма навчання — 5 років.

Кваліфікація: фахівець в галузі електроніки, радіотехніки та телекомунікацій, викладач дисциплін в галузі електроніки, радіотехніки та телекомунікацій.

Випускник даного профілю може працювати:

— майстером виробничого навчання,
— педагогом професійного навчання,

— техніком електрозв’язку,
— техніком з радіолокації,
— техніком з сигналізації,
— техніком-конструктором (електроніка),
— техніком із структурованої кабельної системи,
— диспетчером зі збору навігаційної інформації,
— лаборантом (електроніка),
— техніком з підготовки технічної документації,
— техніком з підготовки виробництва,
— фахівцем з технічної експертизи (електроніка),
— техніком з налагоджування та випробувань.

Спеціальність 015.08 Професійна освіта (Енергетика)
Освітньо-професійна програма: «Професійна освіта. Електроенергетика»

За фахом здійснюється підготовка за освітньо-кваліфікаційними рівнямі:

Бакалавр (повна вища освіта):
денна форма навчання — 4 роки,
заочна форма навчання — 5 років.

Кваліфікація: фахівець в галузі електроенергетики, викладач практичного навчання в галузі електроенергетики.

Випускник даного профілю може працювати:

— майстером виробничого навчання,
— педагогом професійного навчання,
— енергетиком дільниці,
— техніком-енергетиком,
— енергетиком виробництва,
— енергодиспетчером,
— фахівцем з енергетичного менеджменту,
— лаборантом (енергетика),
— техніком з підготовки технічної документації,
— техніком з підготовки виробництва,
— фахівцем з технічної експертизи (енергетика),
— техніком з налагоджування та випробувань.

Спеціальність 015.10 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)
Освітньо-професійна програма: «Професійна освіта. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні»

За фахом здійснюється підготовка за освітньо-кваліфікаційними рівнямі:

Бакалавр (повна вища освіта):
денна форма навчання — 4 роки,
заочна форма навчання — 5 років.

Кваліфікація: фахівець в галузі комп’ютерних технології, викладач практичного навчання в галузі комп’ютерних технології.

Магістр:
денна форма навчання — 1,5 року,
заочна форма навчання — 1,5 року.

Кваліфікація: професіонал в галузі комп’ютерних технології, викладач дисциплін в галузі комп’ютерних технології.

Випускник даного профілю може працювати:

– інженерами-програмістами в проектних, конструкторcькіх бюро, в науково-дослідних інститутах, в банках, страхових компаніях, в електронних офісах фірм;
– розробниками комп’ютерних систем в різних галузях народного господарства (в промисловості, на транспорті, в сільському господарстві, в соціальній сфері);
– викладачем інформатики та інших комп’ютерних дисциплін в профтехучилищах, коледжах, технікумах;
– займати інші посади за технологічним и педагогічном напрямком в області комп’ютерних технологій.

Спеціальність 015.20 Професійна освіта (Транспорт)
Освітньо-професійна програма: «Професійна освіта. Промисловий транспорт»

За фахом здійснюється підготовка за освітньо-кваліфікаційними рівнямі:

Бакалавр (повна вища освіта):
денна форма навчання — 4 роки,
заочна форма навчання — 5 років.

Кваліфікація: фахівець в галузі транспорту, викладач  практичного навчання в галузі
промислового транспорту.

Магістр:
денна форма навчання — 1,5 року,
заочна форма навчання — 1,5 року.

Кваліфікація: професіонал в галузі промислового транспорту, викладач дисциплін в галузі промислового транспорту.

Випускник даного профілю може працювати:

– викладачем загальноінженерних і спеціальних дисциплін в галузі машинобудування в навчальних закладах різного рівня акредитації;
– інженером по експлуатації і ремонту транспортних машин на промислових підприємствах;
– інженером з діагностики технічного стану машинного парку;
– фахівцем в конструкторських бюро і науково-проектних інститутах, діяльність яких пов’язана з машинобудуванням;
– займати інші посади за технологічним і педагогічним напрямком в області машинобудування.

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Освітньо-професійна програма: «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

За фахом здійснюється підготовка за освітньо-кваліфікаційними рівнямі:

Бакалавр (повна вища освіта):
денна форма навчання — 4 роки,
заочна форма навчання — 5 років.

Кваліфікація: бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.

Випускник даного профілю може працювати:

— електриком дільниці;
— електриком цеху;
— енергетиком;
— електродиспетчером;
— електромеханіком ділянки;
— техніком-енергетиком;
— інженером-енергетиком;
— фахівець в електроенергетиці і електромеханіці;
— фахівець в електроприводі і в автоматизації технологічних комплексів;

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Освітньо-професійна програма: «Електроенергетика»

За фахом здійснюється підготовка за освітньо-кваліфікаційними рівнямі:

Магістр:
денна форма навчання — 1,5 року,
заочна форма навчання — 1,5 року.

Кваліфікація: магістр з електроенергетики.

Випускник даного профілю може працювати:

– інженером-дослідником;
– інженером-конструктором;
– інженером-енергетиком;
– диспетчером об’єднаного диспетчерського управління енергосистеми;
– інженером з експлуатації протиаварійної автоматики;
– інженером з режимів оперативно-диспетчерської служби;
– інженером з релейного захисту і електроавтоматики;
– інженером із засобів диспетчерського і технологічного керування;
– інженером служби ліній енергопідприємства;
– інженером служби підстанцій;
– інженером служби розподільних мереж;
– інженером з налагодження й випробувань,
– інженером з керування й обслуговування систем,
– інженером з організації експлуатації та ремонту,
– інженером із впровадження нової техніки й технології;
– інженером з налагодження, удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж.

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Освітньо-професійна програма: «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»

За фахом здійснюється підготовка за освітньо-кваліфікаційними рівнямі:

Магістр:
денна форма навчання — 1,5 року,
заочна форма навчання — 1,5 року.

Кваліфікація: магістр з електромеханічних системи автоматизації та електроприводу.

Випускник даного профілю може працювати:

– інженером-дослідником;
– інженером-конструктором систем управління електроприводами;
– інженером із впровадження нової техніки й технології;
– інженером-електромеханіком в сфері монтажу, ремонту і обслуговування промислових електромеханічних систем;

– інженером-проектувальником систем управління і автоматизації, робототехнічних комплексів;
– займати інші посади з технічного напрямку в області автоматизованих систем управління на промислових підприємствах, науково-дослідних, проектних і конструкторських організаціях.

Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Освітньо-професійна програма: «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

За фахом здійснюється підготовка за освітньо-кваліфікаційними рівнямі:

Бакалавр (повна вища освіта):
денна форма навчання — 4 роки,
заочна форма навчання — 5 років.

Кваліфікація: бакалавр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.

Випускник даного профілю може працювати:

— технічним фахівцем в галузі фізичних наук та техніки;
— технічним фахівцем в галузі електроніки та телекомунікацій;
— техніком інформаційно-обчислювального центру;

— техніком-конструктором (електроніка);
— техніком з автоматизації виробничих процесів;
— техніком з метрології;
— технічним фахівцем в галузі обчислювальної техніки;
— техніком-програмістом;
— оператором оптичного та електронного устаткування;
— техніком-оператором електронного устаткування.