Спеціальності

Спеціальність 015.32 Професійна освіта (Електроніка, метрологія та радіотелекомунікації)
Освітньо-професійна програма: «Професійна освіта. Електроніка»

За фахом здійснюється підготовка за освітньо-кваліфікаційними рівнямі:

Бакалавр (повна вища освіта):
денна форма навчання — 4 роки,
заочна форма навчання — 4 роки.

Кваліфікація: Бакалавр з професійної освіти (Електроніка, метрологія та радіотелекомунікації).

Випускник даного профілю може працювати:

– майстером виробничого навчання,
– педагогом професійного навчання,

– техніком електрозв’язку,
– техніком з радіолокації,
– техніком з сигналізації,
– техніком-конструктором (електроніка),
– техніком із структурованої кабельної системи,
– диспетчером зі збору навігаційної інформації,
– лаборантом (електроніка),
– техніком з підготовки технічної документації,
– техніком з підготовки виробництва,
– фахівцем з технічної експертизи (електроніка),
– техніком з налагоджування та випробувань.

Спеціальність 015.33 Професійна освіта (Енергетика, електротехніка та електромеханіка)
Освітньо-професійна програма: «Професійна освіта. Електроенергетика»

За фахом здійснюється підготовка за освітньо-кваліфікаційними рівнямі:

Бакалавр (повна вища освіта):
денна форма навчання — 4 роки,
заочна форма навчання — 4 роки.

Кваліфікація: Бакалавр з професійної освіти (Енергетика, електротехніка та електромеханіка).

Випускник даного профілю може працювати:

– майстером виробничого навчання,
– педагогом професійного навчання,
– енергетиком дільниці,
– техніком-енергетиком,
– енергетиком виробництва,
– енергодиспетчером,
– фахівцем з енергетичного менеджменту,
– лаборантом (енергетика),
– техніком з підготовки технічної документації,
– техніком з підготовки виробництва,
– фахівцем з технічної експертизи (енергетика),
– техніком з налагоджування та випробувань.

Спеціальність 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)
Освітньо-професійна програма: «Професійна освіта. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні»

За фахом здійснюється підготовка за освітньо-кваліфікаційними рівнямі:

Бакалавр (повна вища освіта):
денна форма навчання – 4 роки,
заочна форма навчання – 4 роки.

Кваліфікація: Бакалавр з професійної освіти (Цифрові технології).

Магістр:
денна форма навчання – 1 рік та 3 місяця,
заочна форма навчання – 1 рік та 3 місяця.

Кваліфікація: Магістр з професійної освіти (Цифрові технології).

Випускник даного профілю може працювати:

– інженерами-програмістами в проектних, конструкторcькіх бюро, в науково-дослідних інститутах, в банках, страхових компаніях, в електронних офісах фірм;
– розробниками комп’ютерних систем в різних галузях народного господарства (в промисловості, на транспорті, в сільському господарстві, в соціальній сфері);
– викладачем інформатики та інших комп’ютерних дисциплін в профтехучилищах, коледжах, технікумах;
– займати інші посади за технологічним и педагогічном напрямком в області комп’ютерних технологій.

Спеціальність 015.38 Професійна освіта (Транспорт)
Освітньо-професійна програма: «Професійна освіта. Промисловий транспорт»

За фахом здійснюється підготовка за освітньо-кваліфікаційними рівнямі:

Бакалавр (повна вища освіта):
денна форма навчання – 4 роки,
заочна форма навчання – 4 роки.

Кваліфікація: Бакалавр з професійної освіти (Транспорт).

Магістр:
денна форма навчання – 1 рік та 3 місяця,
заочна форма навчання – 1 рік та 3 місяця.

Кваліфікація: Магістр з професійної освіти (Транспорт).

Випускник даного профілю може працювати:

– викладачем загальноінженерних і спеціальних дисциплін в галузі машинобудування в навчальних закладах різного рівня акредитації;
– інженером по експлуатації і ремонту транспортних машин на промислових підприємствах;
– інженером з діагностики технічного стану машинного парку;
– фахівцем в конструкторських бюро і науково-проектних інститутах, діяльність яких пов’язана з машинобудуванням;
– займати інші посади за технологічним і педагогічним напрямком в області машинобудування.

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Освітньо-професійна програма: «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

За фахом здійснюється підготовка за освітньо-кваліфікаційними рівнямі:

Бакалавр (повна вища освіта):
денна форма навчання — 4 роки,
заочна форма навчання — 4 роки.

Кваліфікація: Бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.

Випускник даного профілю може працювати:

– електриком дільниці;
– електриком цеху;
– енергетиком;
– електродиспетчером;
– електромеханіком ділянки;
– техніком-енергетиком;
– інженером-енергетиком;
– фахівець в електроенергетиці і електромеханіці;
– фахівець в електроприводі і в автоматизації технологічних комплексів;

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Освітньо-професійна програма: «Електроенергетика»

За фахом здійснюється підготовка за освітньо-кваліфікаційними рівнямі:

Магістр:
денна форма навчання – 1 рік та 3 місяця,
заочна форма навчання – 1 рік та 3 місяця.

Кваліфікація: Магістр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.

Випускник даного профілю може працювати:

– інженером-дослідником;
– інженером-конструктором;
– інженером-енергетиком;
– диспетчером об’єднаного диспетчерського управління енергосистеми;
– інженером з експлуатації протиаварійної автоматики;
– інженером з режимів оперативно-диспетчерської служби;
– інженером з релейного захисту і електроавтоматики;
– інженером із засобів диспетчерського і технологічного керування;
– інженером служби ліній енергопідприємства;
– інженером служби підстанцій;
– інженером служби розподільних мереж;
– інженером з налагодження й випробувань,
– інженером з керування й обслуговування систем,
– інженером з організації експлуатації та ремонту,
– інженером із впровадження нової техніки й технології;
– інженером з налагодження, удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж.

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Освітньо-професійна програма: «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»

За фахом здійснюється підготовка за освітньо-кваліфікаційними рівнямі:

Магістр:
денна форма навчання – 1 рік та 3 місяця,
заочна форма навчання – 1 рік та 3 місяця.

Кваліфікація: Магістр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.

Випускник даного профілю може працювати:

– інженером-дослідником;
– інженером-конструктором систем управління електроприводами;
– інженером із впровадження нової техніки й технології;
– інженером-електромеханіком в сфері монтажу, ремонту і обслуговування промислових електромеханічних систем;

– інженером-проектувальником систем управління і автоматизації, робототехнічних комплексів;
– займати інші посади з технічного напрямку в області автоматизованих систем управління на промислових підприємствах, науково-дослідних, проектних і конструкторських організаціях.

Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Освітньо-професійна програма: «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

За фахом здійснюється підготовка за освітньо-кваліфікаційними рівнямі:

Бакалавр (повна вища освіта):
денна форма навчання — 4 роки,
заочна форма навчання — 4 роки.

Кваліфікація: Бакалавр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.

Випускник даного профілю може працювати:

– технічним фахівцем в галузі фізичних наук та техніки;
– технічним фахівцем в галузі електроніки та телекомунікацій;
– техніком інформаційно-обчислювального центру;

– техніком-конструктором (електроніка);
– техніком з автоматизації виробничих процесів;
– техніком з метрології;
– технічним фахівцем в галузі обчислювальної техніки;
– техніком-програмістом;
– оператором оптичного та електронного устаткування;
– техніком-оператором електронного устаткування.