Опитування за осінній семестр 2022-2023 рр.

    Здобувачі освіти нашої кафедри, нам важливо знати Вашу думку щодо навчання за відповідною освітньою програмою!

     Якщо ви здобувачі освіти спеціальності 015 Професійна освіта (Цифрові технології) або 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології), оберіть посилання що наведено нижче.
Анкетування здобувачів щодо освітньої програми “Професійна освіта. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні” першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти.

    Результати опитування за освітньою програмою “Професійна освіта. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні” першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти.

     Якщо ви здобувачі освіти спеціальності 015 Професійна освіта (Електроніка, метрологія та радіо- телекомунікації) або 015 Професійна освіта (Електроніка, радіотехніка та телекомунікації), оберіть посилання що наведено нижче.
Анкетування здобувачів щодо освітньої програми “Професійна освіта. Електроніка” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

     Результати опитування за освітньою програмою “Професійна освіта. Електроніка” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

     Якщо ви здобувачі освіти спеціальності 015 Професійна освіта (Енергетика, електротехніка та електромеханіка) або 015 Професійна освіта (Електротехніка та електромеханіка), оберіть посилання що наведено нижче.
Анкетування здобувачів щодо освітньої програми “Професійна освіта. Електроенергетика” або “Професійна освіта. Електромеханіка” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

   Результати опитування за освітньою програмою “Професійна освіта. Електроенергетика” або “Професійна освіта. Електромеханіка” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

  Якщо ви здобувачі освіти спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, оберіть посилання що наведено нижче.
Анкетування здобувачів щодо освітніх програм “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” другого (магістерського) рівня вищої освіти.

   Результати опитування за освітніми програмами “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” другого (магістерського) рівня вищої освіти.

     Якщо ви здобувачі освіти спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, оберіть посилання що наведено нижче.
Анкетування здобувачів щодо освітньої програми “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

    Результати опитування за освітньою програмою “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

      Анкетування анонімне. Ваші відповіді будуть використані для удосконалення системи якості освіти.