Загальна інформація

     Навчальна робота на кафедрі організована відповідно до вимог вищої школи і основним нормативним документам. У навчальний процес успішно впроваджуються передові методи педагогіки і психології, які рекомендуються до використання дослідниками даної галузі. Активна наукова діяльність, високій рівень підготовки викладачів та сучасні підходи до управління якістю навчального процесу дозволяють підтримувати його на найвищому рівні. У навчальному процесі поряд з традиційними засобами навчання, що адаптовані до сучасних вимог, широко використовуються сучасні технічні засоби навчання. Високій якості також сприяє добра матеріально-технічна база, що складається з 10 навчальних лабораторій, три з яких обладнані сучасними ПК.

     Методична робота на кафедрі організується відповідно до рекомендацій Методичної Ради академії та спрямована на розробку навчально-методичної літератури; розробку методичного забезпечення з дипломного проектування та впровадження обчислювальної техніки у курсових та дипломних проектах.

     Викладачі кафедри проводять заняття зі студентами починаючи з першого курсу і до вручення дипломів. Все це обумовлює великий обсяг навчально-методичної роботи, що проводиться на кафедрі. Викладачі кафедри підготували і постійно вдосконалюють близько 60 навчальних курсів.