Опитування за весняний семестр

        Студенти нашої кафедри, нам важливо знати Вашу думку щодо навчання за відповідною освітньою програмою!

     Якщо ви студенти спеціальності 015 Професійна освіта (Цифрові технології) або 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології), оберіть посилання що наведено нижче.
Анкетування здобувачів вищої освіти щодо освітньої програми спеціальності 015 Професійна освіта (Цифрові технології) або 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

          Витяг з протоколу засідання кафедри щодо результатів опитування_перший (бакалаврський) рівень здобуття освіти 

          Витяг з протоколу засідання кафедри щодо результатів опитування_другий (магістерський) рівень здобуття освіти 

     Якщо ви студенти спеціальності 015 Професійна освіта (Електроніка, метрологія та радіо- телекомунікації) або 015 Професійна освіта (Електроніка, радіотехніка та телекомунікації), оберіть посилання що наведено нижче.
Анкетування здобувачів вищої освіти щодо освітньої програми спеціальності 015 Професійна освіта (Електроніка, метрологія та радіо- телекомунікації) або 015 Професійна освіта (Електроніка, радіотехніка та телекомунікації)

          Витяг з протоколу засідання кафедри щодо результатів опитування_перший (бакалаврський) рівень здобуття освіти 

   Якщо ви студенти спеціальності 015 Професійна освіта (Енергетика, електротехніка та електромеханіка) або 015 Професійна освіта (Електротехніка та електромеханіка), оберіть посилання що наведено нижче.
Анкетування здобувачів вищої освіти щодо освітньої програми спеціальності 015 Професійна освіта (Енергетика, електротехніка та електромеханіка) або 015 Професійна освіта (Електротехніка та електромеханіка)

          Витяг з протоколу засідання кафедри щодо результатів опитування_перший (бакалаврський) рівень здобуття освіти 

          Витяг з протоколу засідання кафедри щодо результатів опитування_другий (магістерський) рівень здобуття освіти 

      Якщо ви студенти спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, оберіть посилання що наведено нижче.
Анкетування здобувачів вищої освіти щодо освітньої програми спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

          Витяг з протоколу засідання кафедри щодо результатів опитування_перший (бакалаврський) рівень здобуття освіти 

          Витяг з протоколу засідання кафедри щодо результатів опитування_другий (магістерський) рівень здобуття освіти 

      Якщо ви студенти спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, оберіть посилання що наведено нижче.
Анкетування здобувачів вищої освіти щодо освітньої програми спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

          Витяг з протоколу засідання кафедри щодо результатів опитування_перший (бакалаврський) рівень здобуття освіти 

Анкетування анонімне. Ваші відповіді будуть використані для удосконалення системи якості освіти.