Наукові конференції

ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Сучасні технології в енергетиці, електромеханіці, системах управління та машинобудуванні”  (25-26 листопада
2021 р.)

V Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених «Студенти та молодь – для майбутнього країни» (27 жовтня 2021 р.)
Том 3. Політехнічні науки

V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні тенденції розвитку освіти, науки та технологій» (14 травня 2021р.)
Том 2

IІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Сучасні технології в енергетиці, електромеханіці, системах управління та машинобудуванні” (29-30 листопада 2020 р.)

XI Регіональна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Студенти та молодь – для розвитку регіонів» (15 жовтня 2020р.)
Том 3

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні тенденції розвитку освіти, науки та технологій» (27 травня 2020 р.)
Том 2

ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Сучасні технології в енергетиці, електромеханіці, системах управління та машинобудуванні” (18-20 листопада 2019 р.)

ІV Науково-практична конференція з міжнародною участю молодих учених і студентів «Студенти та молодь – для майбутнього країни» (30 жовтня 2019 р.)
Том 3. Політехнічні науки